Hlásenie a likvidáca poistných udalostí | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo zašlite poštou na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Nonstop infolinka 0800 122 222