Vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného, ak bol klient uznaný za invalidného? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného, ak bol klient uznaný za invalidného?

Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o VIAC ako 70 %.
Allianz | Club