Kedy je možné uplatniť si/nahlásiť trvalé následky úrazu? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Kedy je možné uplatniť si/nahlásiť trvalé následky úrazu?

Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu.
POZOR na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Allianz | Club