Je potrebné dať vždy vyplniť Hlásenie PU ošetrujúcim lekárom? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Je potrebné dať vždy vyplniť Hlásenie PU ošetrujúcim lekárom?

Nie. Ak je k Hláseniu PU doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Allianz | Club