Prečo musí byť na žiadostiach k PU - dožitie z poistenia typu ZPM podpísaný poistený a nestačí poistník? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Prečo musí byť na žiadostiach k PU - dožitie z poistenia typu ZPM podpísaný poistený a nestačí poistník?

Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Allianz | Club