Prečo je dôležité uvádzať v žiadostiach klientov pri dožití dojednaného konca dôchodkového poistenia aj spôsob výplaty? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Prečo je dôležité uvádzať v žiadostiach klientov pri dožití dojednaného konca dôchodkového poistenia aj spôsob výplaty?

Keďže klient si môže podľa zmluvného dojednania vybrať a požiadať pred výplatou plnenia z titulu dožitia o jednu z možností spôsobu výplaty , ak spôsob výplaty bude na žiadanke uvedený, znamená to rýchlejšie vybavenie žiadosti klienta bez zbytočnej intervencii, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Allianz | Club