Na aké náhrady má nárok poškodený, ktorý utrpel poškodenie zdravia prevádzkou motorového vozidla? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Na aké náhrady má nárok poškodený, ktorý utrpel poškodenie zdravia prevádzkou motorového vozidla?

Poškodený má nárok na náhradu uplatnených preukázaných nárokov na bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, náhradu za stratu na dôchodku, náklady spojené s liečením. V prípade úmrtia sa pozostalým uhrádzajú náklady spojené s pohrebom, pozostalostná úrazová renta (v prípade, ak bola vyživovacia povinnosť stanovená súdom).

Pri každej náhrade škody je potrebné individuálne posúdenie nároku s prihliadnutím na všetky aspekty dopravnej nehody, osoby a zranení poškodeného a tiež premlčacie lehoty.

Allianz | Club