Škoda na zdraví sa odškodňuje podľa tabuliek a dĺžky doby liečenia ako v životnom poistení? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Škoda na zdraví sa odškodňuje podľa tabuliek a dĺžky doby liečenia ako v životnom poistení?

Nie. Zdravotný nárok bolestné sa odškodňuje v zmysle zákona č. 437/2004 Z .z. a sadzieb bodového hodnotenia (príloha č. 1 k uvedenému zákonu).

Allianz | Club