Je možné z poistenia zodpovednosti uhradiť regres zdravotnej poisťovne, resp. regres Sociálnej poisťovne? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Je možné z poistenia zodpovednosti uhradiť regres zdravotnej poisťovne, resp. regres Sociálnej poisťovne?

Závisí to od dojednaného krytia v poistnej zmluve.

Allianz | Club