Aké sú lehoty pre nahlásenie škodovej udalosti v zmysle VPP z havarijného poistenia? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Aké sú lehoty pre nahlásenie škodovej udalosti v zmysle VPP z havarijného poistenia?

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi havarijného poistenia vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Allianz | Club