Je potrebné nahlásiť udalosť v prípade, že na lyžiarskom svahu narazím do iného lyžiara, ale následky nie sú viditeľné? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Je potrebné nahlásiť udalosť v prípade, že na lyžiarskom svahu narazím do iného lyžiara, ale následky nie sú viditeľné?

Keďže takáto udalosť by mohla byť v budúcnosti dôvodom pre vznik práva na poistné plnenie, tak áno. Preto doporučujeme priamo na mieste okolnosti vzniku škody sa snažiť vyfotografovať, alebo inak zdokumentovať, a zistiť osobné a kontaktné údaje očitých svedkov. V žiadnom prípade nepodpisovať dokument, obsahu ktorému nebude klient rozumieť. Pokiaľ je to možné, vznik škody ohlásiť polícii a vyžiadať si potvrdenie.

Allianz | Club