Ak sa musí klient predčasne vrátiť z dovolenky, na čo má nárok? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Ak sa musí klient predčasne vrátiť z dovolenky, na čo má nárok?

V prvom rade je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance, ktorá odsúhlasí možnosť a spôsob návratu do vlasti. Pokiaľ sú v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami splnené podmienky pre predčasný návrat alebo predčasné ukončenie cesty pred termínom ukončenia poistenej cesty,  poisťovateľ preplatí klientovi náklady za nevyčerpané objednané služby poskytnuté cestovnou kanceláriou alebo iným poskytovateľom.

Allianz | Club