Čo robiť v prípade, ak zlodej ukradne batožinu z ubytovacieho zariadenia. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Čo robiť v prípade, ak zlodej ukradne batožinu z ubytovacieho zariadenia.

Ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, je potrebné krádež ohlásiť na najbližšej policajnej stanici a vyžiadať si policajný protokol o nahlásení krádeže. Policajný protokol  by mal obsahovať rozsah odcudzených vecí a okolnosti vzniku škody. Odporúčame pokúsiť sa vyfotografovať alebo inak zdokumentovať miesto vzniku udalosti.

Allianz | Club