Ako je potrebné postupovať, ak je klient v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu hospitalizovaný? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Ako je potrebné postupovať, ak je klient v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu hospitalizovaný?

Klient by mal čo najskôr kontaktovať asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a postupovať podľa jej pokynov. Pri kontaktovaní je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • meno a dátum narodenia,
  • kontaktné telefónne číslo,
  • informácie o škodovej udalosti a poistnej zmluve,
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára.

Ak klient nie je schopný preplatiť účty za ošetrenie, alebo potrebuje poradiť, je taktiež potrebné sa obrátiť na asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance a postupovať podľa jej pokynov. 

Allianz | Club