V zime veľké množstvo snehu zlomilo koruny stromov. Čo je potrebné spraviť pre výplatu plnenia? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

V zime veľké množstvo snehu zlomilo koruny stromov. Čo je potrebné spraviť pre výplatu plnenia?

V prípade, že v poistení záhrady sú stromy poistené – škodu spôsobenú zničením stromu ťarchou snehu alebo námrazy je potrebné nahlásiť a spôsobenú škodu dostanete do výšky dohodnutej poistnej sumy uhradenú.

Allianz | Club