Záplava zničila okrasné a úžitkové rastliny. Zaplatí túto škodu poisťovňa? Čo je potrebné spraviť pre výplatu plnenia? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Záplava zničila okrasné a úžitkové rastliny. Zaplatí túto škodu poisťovňa? Čo je potrebné spraviť pre výplatu plnenia?

V prípade, že máte uzatvorené poistenie záhrady, tak áno. Poistenie okrasných/úžitkových rastlín a stromov a kríkov v záhrade pre prípad ich zničenia niektorou živelnou udalosťou, ponúkame ako jediná poisťovňa na Slovensku. Škodu je potrebné nahlásiť a výška poistného plnenia závisí od sumy, ktorá je dojednaná v poistnej zmluve.

Allianz | Club