Voda z prasknutého radiátora okrem iného poškodila aj byt vlastníka spodného suseda. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Voda z prasknutého radiátora okrem iného poškodila aj byt vlastníka spodného suseda.

Na byt v osobnom vlastníctve je uzatvorené poistenie domácnosti. V noci praskol radiátor a vytekajúca voda okrem iného poškodila aj byt vlastníka spodného suseda. Môže sa škoda spôsobená susedovi uhradiť z poistenia domácnosti vlastníka prasknutého radiátora?

Nakoľko teleso radiátora je súčasťou stavby, v uvedenom prípade ide o škodu vyplývajúcu z vlastníctva budovy – bytu, ktorá sa dá vysporiadať jedine v tom prípade ak by ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu/stavby.

Predmetom  poistenia zodpovednosti za škodu z domácnosti sú škody spôsobené na majetku inej osoby spôsobené poisteným, v dôsledku svojho konania.

Allianz | Club