Zatečený/zaplavený byt. Je potrebné všetko nechať v pôvodnom stave až do príchodu pracovníka poisťovne? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Zatečený/zaplavený byt. Je potrebné všetko nechať v pôvodnom stave až do príchodu pracovníka poisťovne?

Nie. Ak máte možnosť, zistený stav po udalosti vyfotografujte. Samozrejme, vodu vyčerpajte/vyzbierajte, veci vysušte a urobte všetky opatrenia preto, aby sa škoda nezväčšovala. Byt môžete upratať, ale poškodené veci odložte k preukázaniu rozsahu poškodenia.

Allianz | Club