Musí byť správa originál, alebo stačí stiahnutá napríklad z internetu? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Musí byť správa originál, alebo stačí stiahnutá napríklad z internetu?

Nie je potrebné, aby tlačivo bolo originál poskytnutý poisťovňou, každý vodič si ho môže zabezpečiť napríklad aj prostredníctvom internetu.

Allianz | Club