Keďže má jednotnú formu, je jedno, ktorá poisťovňa ju vydala? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Keďže má jednotnú formu, je jedno, ktorá poisťovňa ju vydala?

Správa o nehode má jednotnú formu, zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní, a preto nezáleží na tom, ktorá poisťovňa Správu o nehode vydala. Dôležité je, aby účastníci škodovej udalosti správu o nehode dôkladne vyplnili a zaslali do poisťovne.

Allianz | Club