Je možné nahlásiť škodu aj bez tejto správy? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Je možné nahlásiť škodu aj bez tejto správy?

V prípade, ak po 1.6. 2010 došlo k škodovej udalosti a jej účastníci nevypíšu tlačivo Správa o nehode v zmysle § 64 ods. 2 písm. a) zákona 9/2008 Z. z. o cestnej premávke ide o dopravnú nehodu a preto majú povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu polícii. Na základe uvedeného je potrebné, aby náš klient pri hlásení poistnej udalosti predložil aj záznam polície z dopravnej nehody.

Allianz | Club