Čo v prípade, ak sú viac ako dvaja účastníci? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Čo v prípade, ak sú viac ako dvaja účastníci?

V prípade, ak sa na škodovej udalosti zúčastnilo viac vozidiel, je potrebné v bode 13. - Plánik nehody zakresliť všetkých účastníkov. Odporúčame v Správe o nehode uviesť aspoň evidenčné číslo vozidla, ktoré sa zúčastnilo na škodovej udalosti a nie je ani jedným z účastníkov, ktorí Správu o nehode spisovali.

Allianz | Club