Aké najčastejšie chyby robia motoristi pri vyplňovaní tlačiva Správa o nehode? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Často kladené otázky - neživotné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Aké najčastejšie chyby robia motoristi pri vyplňovaní tlačiva Správa o nehode?

Najčastejšiu chybu, ktorú motoristi robia je, že tlačivo vôbec nevypĺňajú. Kompletné a korektné vyplnenie tlačiva má pozitívny vplyv na riešenie poistných udalostí našich klientov. Dôležité je aj, aby Správu o nehode podpísali obaja účastníci škodovej udalosti - vinník aj poškodený.

Allianz | Club