Nezabudnite na poistenie žiakov už od začiatku školského roka! | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nezabudnite na poistenie žiakov už od začiatku školského roka!

 1. Allianz - SP ponúka komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu so zľavou až do výšky 30 percent
 2. Skupinové poistenie úrazu platí od septembra aj v zahraničí

Školský rok sa len začína, no nepríjemné udalosti ako krádež alebo úraz sa môžu stať v škole kedykoľvek. Allianz – SP preto ponúka komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu so zľavou až do výšky 30 percent. Zľava platí v prípade, ak sa dojednajú obidve poistenia pre:

 1. všetkých žiakov školy alebo
 2. všetkých žiakov jednej triedy / fakulty alebo
 3. všetkých žiakov tried / fakúlt podľa zoznamu.

 

Ukradnuté veci zaplatí poisťovňa

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne síce v posledných troch školských rokoch počet nahlásených prípadov krádeží v školách postupne klesá, ale to neznamená, že toto riziko žiakom nehrozí. Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov od Allianz – Slovenskej poisťovne je určené pre žiakov, študentov alebo aj zamestnancov poisteného subjektu.

Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú krádežou alebo poškodením alebo zničením poistených vecí v súvislosti s konaním smerujúcim ku krádeži a je možné uzavrieť ho pre každý typ škôl vrátane detských jaslí a materských škôl. Miestom poistenia v prípade krádeže vecí žiakov je budova školy alebo všetky miestnosti alebo priestranstvá, ktoré škola použije na organizovaný pobyt alebo akciu žiakov na území SR.

Poistenie vecí žiakov sa vzťahuje na:

 1. šatstvo, obuv, dáždniky, tašky (aktovky), ruksaky,
 2. peračníky, rysovacie alebo písacie potreby, pastelky, vodové alebo temperové farby, štetce,
 3. kalkulačky, učebnice,
 4. športové potreby, hudobné nástroje,
 5. zdravotné pomôcky (dioptrické okuliare, načúvacie strojčeky pre sluchovo postihnutých, glukomer, tlakomer, inzulínové pero),
 6. detský kočík alebo sánky umiestnené v materských školách (detských jasliach) v priestoroch na to vyhradených.

 

Poistenie úrazu platné aj v zahraničí

Okrem prípadov krádeží sa často v školách prihodia aj nepríjemné úrazy. Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne až 16 percent zo všetkých detských úrazov sa stane práve v škole. Skupinové poistenie úrazu od Allianz - SP preto chráni žiakov pri predškolskej, školskej, mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti nielen na území SR, ale prakticky kdekoľvek vo svete.

Poistenie tak platí nielen pre prípad úrazu, ktorý vznikne v školách, predškolských alebo školských zariadeniach, ale ja počas aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl  v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania mimo vyučovacieho času a pod.

Poistenie úrazu sa vzťahuje na:

 1. smrť následkom úrazu,
 2. trvalé následky úrazu,
 3. denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
 4. denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.
Viac informácií je možné získať na www.allianzsp.sk, na infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz – SP a u obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 21.09.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook