Kapitálové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná čiastka môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvláštnu poistnú čiastku pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Okrem toho ponúka garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.
Allianz | Club