Investičné životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Obvykle prináša vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, ako v prípade kapitálového životného poistenia. Klient si väčšinou môže zvoliť z ponuky niekoľkých investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Zhodnotenie finančných prostredkov však nie je garantované a investičné riziko znáša v plnej miere klient. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.
Allianz | Club