Štát dostal prvú žiadosť správcu penzií | Allianz - Slovenská poisťovňa

Štát dostal prvú žiadosť správcu penzií

Najväčšia slovenská poisťovacia spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa včera ako prvá na Slovensku požiadala Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia na vznik dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Činnosť nových dôchodkových spoločností, na ktorých je založený kapitalizačný pilier dôchodkovej reformy, by sa pritom mala naplno rozbehnúť na začiatku budúceho roka. "Podaním žiadosti Allianz - Slovenská poisťovňa vyslala pozitívny signál smerom k tvorcom dôchodkovej reformy, budúcim sporiteľom, ako aj potenciálnym zahraničným investorom o tom, že verí v úspech tohto dôležitého procesu," informovalo vedenie poisťovne. Allianz - Slovenská poisťovňa pritom pozitívne hodnotí prísny legislatívny rámec a podmienky vstupu firiem do dôchodkovej reformy. Maximalizuje sa tak zabezpečenie ochrany sporiteľov pred rizikom krachu subjektov spravujúcich ich úspory na dôchodok. Jednou z podmienok je napríklad to, aby nové dôchodkové správcovské spoločnosti disponovali základným imaním aspoň 300 miliónov korún. Allianz - Slovenská poisťovňa pritom sama prijala prísne podmienky na sprostredkovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a vyvíja maximálne úsilie na ich zodpovedné splnenie. Určené podmienky umožňujú vykonávať sprostredkovateľskú činnosť len fyzickým osobám vlastniacim licenciu finančného úradu. Na propagáciu a predaj svojich produktov v oblasti dôchodkového sporenia chce Allianz-Slovenská poisťovňa využiť aj obchodnú sieť Tatra banky a Uniqa poisťovne, s ktorými uzavrela dohodu o strategickom partnerstve. Pri správe úspor občanov, ktorí si budú môcť na súkromnom účte od januára budúceho roka odkladať 9 % zo svojich hrubých miezd, využije Allianz aj skúsenosti materského koncernu. Ten už v rámci strednej a východnej Európy ponúka obdobné služby v Maďarsku, Poľsku, Česku, Bulharsku a Chorvátsku.

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdroj: SME, str. 5 (krátené)