Prvá žiadosť o licenciu na dôchodkovú správcovskú spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvá žiadosť o licenciu na dôchodkovú správcovskú spoločnosť

Najväčšia slovenská poisťovacia spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, včera ako prvá na Slovensku požiadala Úrad pre finančný trh (ÚFT) o udelenie povolenia na vznik dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Činnosť nových dôchodkových spoločností, na ktorých je založený kapitalizačný pilier dôchodkovej reformy, by sa pritom mala naplno rozbehnúť začiatku budúceho roka. "Podaním žiadosti Allianz - Slovenská poisťovňa vyslala pozitívny signál smerom k tvorcom dôchodkovej reformy, budúcim sporiteľom, ako aj potenciálnym zahraničným investorom o tom, že verí v úspech tohto dôležitého procesu," informovalo vedenie spoločnosti. Allianz - Slovenská poisťovňa pritom pozitívne hodnotí prísny legislatívny rámec a podmienky vstupu podnikateľských subjektov do dôchodkovej reformy. Maximalizuje sa tak zabezpečenie ochrany sporiteľov pred rizikom krachu subjektov spravujúcich ich úspory na dôchodok. Jednou z podmienok je napríklad to, aby nové dôchodkové správcovské spoločnosti disponovali základným imaním aspoň v objeme 300 miliónov Sk. Na propagáciu a predaj svojich produktov v oblasti dôchodkového sporenia chce Allianz - Slovenská poisťovňa využiť aj obchodnú sieť Tatra banky a Uniqa poisťovne, s ktorými uzavrela dohodu o strategickom partnerstve.

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 13