Allianz - Slovenská poisťovňa: Náhrada škody do troch dní. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa: Náhrada škody do troch dní.

Skrátiť lehotu na 3 pracovné dni - to je cieľ projektu spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, ktorý sa už skúšobne overuje okrem Bratislavy aj v Martine, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Rimavskej Sobote, od 1. mája v Nitre a od 1. júna aj v Košiciach. Zákazník nahlási poistnú udalosť v servisnom centre, kde mu asistent pomôže vyplniť tlačivá, objedná technika na obhliadku a prípadne vybaví aj služby zmluvného autoservisu. Novinkou sú prenosné počítače (tablety PC) v rukách technikov, ktoré umožnia veľmi rýchlo stanoviť výšku škody podľa typu auta a stupňa poškodenia jeho systémov a súčiastok. Počítač vydá doklad, porovnateľný s faktúrou autoservisu. Ak sa klient rozhodne pre opravu v zmluvnom servise, technik zašle kalkuláciu škody priamo do servisu. Ak sa rozhodne pre opravu svojpomocne, likvidátor škodu vypočíta a zariadi prevod hotovosti na jeho účet. V čase, keď prudko stúpa počet kolízií na cestách, ceny práce i súčiastok, treba túto novinku len privítať. Ak sa osvedčí, systém sa zavedie naostro od 1. júla.

Dátum vydania: 31.05.2004

Zdroj: Profit, str. 10