Allianz - Slovenská poisťovňa akceptovala podmienky dôchodkovej reformy na Slovensku | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa akceptovala podmienky dôchodkovej reformy na Slovensku

Dnes, niekoľko dní po založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ako prvá na Slovensku, požiadala Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS.

Podaním žiadosti Allianz - Slovenská poisťovňa vyslala pozitívny signál smerom k tvorcom dôchodkovej reformy, budúcim sporiteľom, ako aj potenciálnym zahraničným investorom o tom, že verí v úspech tohto dôležitého procesu.

Allianz - Slovenská poisťovňa pozitívne hodnotí prísny legislatívny rámec a podmienky vstupu podnikateľských subjektov do dôchodkovej reformy. Chápe ich ako prejav vôle vlády SR a zákonodarcov v maximálnej miere zabezpečiť ochranu sporiteľov pred rizikom krachu subjektov spravujúcich ich úspory na dôchodok. Zároveň zabrániť vstupu na trh investorom so slabým kapitálovým vybavením, bez seriózneho dlhodobého podnikateľského zámeru a prichádzajúcich v mnohých prípadoch so špekulatívnymi úmyslami.

Allianz - Slovenská poisťovňa prijala prísne podmienky pre sprostredkovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a vyvíja maximálne úsilie na ich zodpovedné splnenie. Tým, že určené podmienky umožňujú vykonávať sprostredkovateľskú činnosť len fyzickým osobám vlastniacim licenciu ÚFT, garantujú vysoký stupeň odbornosti a profesionality sprostredkovateľov.

Dátum vydania: 31.05.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook