Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá na Slovensku oznamuje založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá na Slovensku oznamuje založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. podpísala 26. mája 2004 zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Týmto Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá oznamuje založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku.

Zároveň bol u budúceho depozitára, v Tatra banke, a. s., zriadený účet, na ktorý bude vzápätí splatené základné imanie Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., vo výške 300 mil. Sk.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. tak splnila hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú doručí Úradu pre finančný trh dňa 31. mája 2004.

Svojím rozhodnutím Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. akceptovala podmienky dôchodkovej reformy na Slovensku, čím vyslala pozitívny signál smerom k zahraničiu ako aj k jej tvorcom. Podnikateľské prostredie pre oblasť dôchodkovej reformy na Slovensku je celkom iste najprísnejšie regulovaným prostredím zo všetkých krajín strednej a východnej Európy. To je na jednej strane obrovskou výzvou pre subjekty, ktoré hodlajú založiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na strane druhej však poskytuje vyššiu mieru ochrany a garancie jednotlivým sporiteľom.

Dátum vydania: 27.05.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook