Prvá dôchodková správcovská spoločnosť. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvá dôchodková správcovská spoločnosť.

Allianz - Slovenská poisťovňa včera ako prvá na Slovensku založila dôchodkovú správcovskú spoločnosť. "Zároveň bol u budúceho depozitára, v Tatra banke, zriadený účet, na ktorý bude vzápätí splatené základné imanie vo výške 300 mil. Sk," povedala hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová. Ako povedala, Allianz - Slovenská poisťovňa tak splnila hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tú doručí Úradu pre finančný trh koncom tohto mesiaca. "Podnikateľské prostredie pre oblasť dôchodkovej reformy na Slovensku je celkom iste najprísnejšie regulovaným prostredím zo všetkých krajín strednej a východnej Európy," dodala Bombošová.

Dátum vydania: 27.05.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 17