Allianz založil dôchodkovú spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz založil dôchodkovú spoločnosť

Allianz - Slovenská poisťovňa včera ako prvá na Slovensku založila dôchodkovú správcovskú spoločnosť a koncom mesiaca požiada Úrad pre finančný trh o udelenie licencie. Ako informovala hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová, včera bola podpísaná zakladateľská listina. "Zároveň bol u budúceho depozitára, v Tatra banke, zriadený účet, na ktorý bude vzápätí splatené základné imanie Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 300 miliónov korún," dodala. Allianz - Slovenská poisťovňa tak splnila hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú doručí úradu 31. mája 2004. Na propagáciu a predaj svojich produktov v oblasti dôchodkového sporenia chce poisťovňa využiť aj obchodnú sieť Tatra banky a Uniqa poisťovne, s ktorými uzavrela dohodu o strategickom partnerstve.

Dátum vydania: 27.05.2004

Zdroj: SME, str. 6