Prvá dôchodcovská správcovská spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvá dôchodcovská správcovská spoločnosť

Allianz - Slovenská poisťovňa (A-SP), a. s., včera oficiálne oznámila svoje rozhodnutie založiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Zámer deklarovala ako prvá spomedzi finančných inštitúcií, ktorým zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení dovoľuje založiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ako obchodní partneri vstupujú spolu s A-SP do dôchodkovej reformy aj Tatra banka a Uniqa poisťovňa, a. s., ktoré umožnia v rámci svojich obchodných štruktúr propagovať a sprostredkovať produkty dôchodkovej správcovskej spoločnosti A-SP. Podľa tlačovej správy A-SP v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov podpíše zakladateľskú listinu, splatí 300 mil. Sk ako základné imanie a do konca mája požiada Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia na založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dátum vydania: 20.05.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 17