Allianz - Slovenská poisťovňa sa zúčastní dôchodkovej reformy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa sa zúčastní dôchodkovej reformy

Prvá spomedzi finančných inštitúcií, ktoré zákon 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení pripúšťa ako potenciálnych zakladateľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sa rozhodla oficiálne deklarovať svoje rozhodnutie o založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Bok po boku ako obchodní partneri vstupujú spolu s Allianz - Slovenskou poisťovňou (ASP) do dôchodkovej reformy aj Tatra banka a Uniqa poisťovňa, a. s., ktoré umožnia v rámci svojich obchodných štruktúr propagovať a sprostredkovať produkty dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenskej poisťovne.

V priebehu nasledujúcich štyroch týždňov podpíše Allianz - Slovenská poisťovňa zakladateľskú listinu, splatí 300 000 000,- Sk ako základné imanie a do konca mája požiada Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia k založeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Prostredníctvom finančnej sily a stability chce Allianz - Slovenská poisťovňa spolu s partnermi sprevádzať svojich klientov ako spoľahlivý partner v dôchodkovej reforme a podporovať udržateľný rozvoj nového systému dôchodkového zabezpečenia. Od 1. januára 2005 budú mať slovenskí občania možnosť presunúť 9 percent odvodov platených v rámci štátneho systému na svoje osobné dôchodkové účty.

Allianz - Slovenská poisťovňa bude zároveň ťažiť zo skúseností materského koncernu Allianz. Medzi krajiny strednej a východnej Európy, v ktorých má koncern Allianz dôchodkové správcovské spoločnosti, patria Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Bulharsko a Chorvátsko. Takmer dva milióny klientov vložilo svoju dôveru do dôchodkových fondov koncernu Allianz, ktorý spravuje viac než 60 mld. Sk.

Prostredníctvom siete koncernu Allianz, ktorý má zastúpenie vo vyše 70 krajinách, bude mať dôchodková správcovská spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne prístup na svetové finančné trhy.

Klienti majú istotu kvality vyplývajúcu z partnerstva s Tatra bankou, ktorá za poslednú dekádu získala mnohé ocenenia ako Najlepšia banka na Slovensku od viacerých medzinárodných i domácich odborných periodík, práve za oblasť kvality poskytovaných služieb. Kvalita služieb je oblasťou, v ktorej zaujíma popredné miesto na poistnom trhu aj ďalší partner Uniqa poisťovňa, a. s., s ktorou už dnes Allianz úspešne spolupracuje v oblasti podnikového dôchodkového zabezpečenia v Rakúsku.

Dátum vydania: 20.05.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook