Dobrí vodiči môžu platiť menej ako teraz. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dobrí vodiči môžu platiť menej ako teraz.

Aký nárast cien povinného poistenia na rok 2005 očakávate?
- V súčasnosti situácia nevyzerá zle. Po prvé, vláda nám aktívne pomohla pri stabilizácii výšky nahrad za škody na zdraví. Budúce ceny poistiek táto oblasť preto už podstatne neovplyvní. Hlavný faktor pre výšku cien preto bude vývoj škôd v tomto roku. Zatiaľ ani to nevyzerá veľmi zle. Z pohľadu našej poisťovne preto neočakávam také zvyšovanie cien, ako to bolo v posledných dvoch rokoch. Nedá sa už teraz presnejšie odhadnúť, o koľko sa zvýšia ceny na budúci rok, ale určite nie o 40 či 50 percent.

Môže sa stať, že vodiči, ktorí jazdia tri roky bez nehody, by mohli po zohľadnení bonusu zaplatiť aj menej ako v tomto roku?
- Viac ako 90 percent všetkých motoristov má nárok na bonus. Po dvoch či troch rokoch to predstavuje 20 až 30 percent. Pre niektorých vodičov to preto môže znamenať, že nezaplatia viac ako tento rok, dokonca možno aj menej.

Prejavia sa kroky vlády aj na hodnote dlhu z predošlého systému?
- Výška dlhu je aktuálne asi 10 miliárd korún. Táto suma už zahŕňa aj očakávania do budúcnosti. Keď sme ju vyhodnocovali, tak sme brali do úvahy, že vláda podnikne v tejto súvislosti nejaké kroky. Myslím si, že dlh zo starého zákonného poistenia sa už nebude zvyšovať. Možno sa dokonca v najbližších rokoch zníži, čo by sme mohli zohľadniť aj voči motoristom. Ak sa vyrieši tento dlh a trh s povinným poistením už bude stabilný, môže sa začať skutočný boj o vodičov. Na splácaní dlhu sa totiž v skutočnosti zúčastňujú najväčší traja hráči, ktorí pokrývajú asi 93 percent trhu.

Ako sa vyvíja spor poisťovní so štátom o časť peňazí za poistenie, ktoré odvádzate záchranárom?
- Tých osem percent ostalo ako kompromis po predošlých snahách o zvýšenie tohto odvodu. Aj tak to však nie je pre nás prijateľné. Považujeme to za protiústavné, pretože takto prispieva len časť občanov - vodiči - a časť nie. Spor na súde sa však v súčasnosti nehýbe.

Napriek možnosti zmeniť systém triedenia áut už v tomto roku ste tak neurobili. Odvolávate sa na nedostatok štatistických podkladov. Kedy ich bude na taký krok dostatok?
- Očakávam, že o dva až ti roky. Systém by sme mohli zmeniť asi v roku 2007 alebo 2008. Potrebujeme potrebné informácie o každom aute a takisto údaje podľa smerovacích čísiel. Výsledkom bude, že ak Bratislava bude mať zlých vodičov, tak budú platiť výrazne viac a naopak. Uvidíme to podľa škodovosti, ktorú vyhodnotíme na základe smerovacích čísiel. Viac nehôd býva tradične vo väčších mestách, kde je viac áut a väčšia premávka. Tu však vzniká problém, že ľudia si môžu poistiť auto lacnejšie podľa adresy, v skutočnosti však jazdia v iných oblastiach.

Dátum vydania: 15.05.2004

Zdroj: Pravda, str. 18