Poistné udalosti bez stresu. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistné udalosti bez stresu.

Likvidácia poistných udalostí by už nemala byť pre klientov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) stresujúcim zážitkom. Zabezpečiť to má projekt Progres motor, ktorého cieľom je skrátenie času od nahlásenia škody po jej vybavenie, ďalej poskytovanie všetkých služieb v jednom centre, zvýšenie ich profesionality i zlepšenie komunikácie medzi poisťovňou a zmluvnými servismi. Projekt, ktorý sa v súčasnosti testuje v regióne Bratislavy, Zvolena a Nitry, vstúpi do "ostrej" celoslovenskej prevádzky už od 1. júla tohto roku. Ku skvalitneniu služieb prispeje nielen nová technika, najmä mobilné počítačové tablety s kompletnou databázou poistených vozidiel a kalkulačným softvérom (na snímke), ale aj špecializácia zamestnancov, pracujúcich na likvidácii poistných udalostí, na technikov a likvidátorov. Poisťovňa je schopná uskutočniť obhliadku každého auta do 24 hodín, a to aj v prípade nepojazdných vozidiel, ktoré budú obhliadať tzv. lietajúci technici, takisto vybavení mobilnými počítačovými jednotkami. V prípade záujmu klienta o opravu vozidla v zmluvnom servise ASP zabezpečí klientovi termín opravy a prípadne aj jej úhradu priamo v servise. Ak sa zákazník rozhodne akceptovať plnenie, ktoré vyráta ASP a predloží potrebné doklady, likvidátor ho môže poukázať do 3 pracovných dní na účet klienta.

Dátum vydania: 07.05.2004

Zdroj: Stop, str. 18