Allianz - Slovenská poisťovňa s 9-percentným rastom. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa s 9-percentným rastom.

Allianz - Slovenská poisťovňa podľa auditovaných výsledkov hospodárila vlani so ziskom 860,4 mil. Sk, pričom dosiahla predpísané poistné v hrubej výške 18 814,5 mil. Sk. Oproti roku 2002, keď poisťovne fungovali samostatne, predpis narástol o 9 %. Podiel neživotného poistenia predstavoval 72,3 % (13,598 mld. Sk). Podiel životného poistenia bol 27,7 % (5,217 mld. Sk). Celková výška rezerv dosiahla 32,993 mld. Sk. Podľa tlačovej správy najatraktívnejším produktom bolo kapitálové (sporivé) životné poistenie, v neživotnom poistení privátne poistenie stavieb a domácností a poistenie motorových vozidiel (havarijné a povinné zmluvné poistenie).

Dátum vydania: 07.05.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 13