Poisťovňa: Za kamión má zaplatiť vinník. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poisťovňa: Za kamión má zaplatiť vinník.

Allianz - Slovenská poisťovňa trvá na tom, že za vytiahnutie bieloruského kamióna, ktorý vlani havaroval na horskom priechode Soroška, už nezaplatí ani korunu. Keďže išlo o bieloruský kamión, ktorý mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie v tejto krajine, Slovenská kancelária poisťovateľov určila, kto na Slovensku preplatí škody a bude si ich následne vymáhať od bieloruskej strany. Allianz - Slovenská poisťovňa tak podľa zákona vyplatila škody na majetku a zdraví, ktoré boli spôsobené poškodenej strane. "V rámci systému zelenej karty z povinného poistenia bieloruského vodiča," vysvetľuje hovorkyňa Allianz - Slovenskej poisťovne Lucia Bombošová. "Vyrovnali sme všetky nároky poškodených v prípade nehody bieloruského kamiónu na Soroške," tvrdí hovorkyňa Allianz - Slovenskej poisťovne Lucia Bombošová. "Celkovo sme uhradili 297 392 korún." Podľa nej poisťovňa ešte bude zrejme preplácať nárok za škodu na zdraví zraneného vodiča slovenského vozidla, ktorého výšku však zatiaľ nepozná. V súvislosti s kamiónom samotným už žiadne uplatnenie nárokov nečaká. "Majiteľ pozemku, na území ktorého sa kamión nachádzal, písomne vyhlásil, že si náhradu škody z tejto poistnej udalosti neuplatňuje." Bombošová tvrdí, že za vytiahnutie vraku nemá zaplatiť Allianz - Slovenská poisťovňa: "Vodič bieloruského kamiónu bol vinníkom dopravnej nehody, preto škody na jeho vlastnom vozidle a náklady súvisiace s jeho vyslobodením z miesta mimo cestnej komunikácie je možné uhradiť jedine z jeho havarijného poistenia, ktoré pravdepodobne nemal uzavreté." Slovenská poisťovňa tieto náklady nepreplatí bez ohľadu na to, že kamión skončil v chránenej oblasti. "Neprislúcha nám rozhodovať, či je kamión v lese v poriadku. Slovenská inšpekcia životného prostredia konštatovala, že nehrozí ďalšie znečisťovanie zasiahnutej lokality," hovorí Bombošová. Kamión na Soroške havaroval vlani v máji, podľa štátnych orgánov predstavoval hrozbu pre životné prostredie a objednali tak jeho vytiahnutie. Nachádzal sa totiž v rokline pod cestou v Národnom parku Slovenský kras, v ochrannom pásme vodného zdroja. Vytiahla ho firma Jefta S.O.S. Truck Bratislava.

Dátum vydania: 16.04.2004

Zdroj: SME, str. 6