Allianz odmieta obvinenia Jefty v súvislosti s kamiónom pod Soroškou. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz odmieta obvinenia Jefty v súvislosti s kamiónom pod Soroškou.

Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) odmieta obvinenia zo strany spoločnosti Jefta S.O.S. Truck Slovakia o tom, že neuhradili náklady spojené s vytiahnutím bieloruského kamióna spod Sorošky v Rožňavskom okrese. ASP identifikovala a oslovila majiteľa pozemku, na území ktorého sa vrak kamiónu nachádzal. Tento poškodený však písomne vyhlásil, že si nárok na náhradu škody z tejto poistnej udalosti neuplatňuje. Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení sa vyplácajú škody na majetku a na zdraví, ktoré boli spôsobené poškodenej strane. Vodič bieloruského kamiónu bol vinníkom dopravnej nehody, preto škody na jeho vlastnom vozidle a náklady súvisiace s jeho vyprostením z miesta mimo cestnej komunikácie je možné uhradiť jedine z jeho havarijného poistenia, ktoré pravdepodobne nemal uzavreté. Uvádza sa to vo vyjadrení ASP, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Lucia Bombošová.

Ako sa vo vyjadrení ďalej uvádza, ASP vyrovnala všetky ostatné nároky poškodených, vrátane nákladov na odčerpanie palív z kamióna, aby sa tak predišlo ekologickej škode a nákladov na rozbor vody, ktoré na mieste nehody urobila vodárenská spoločnosť.

Jefta podľa vyjadrenia Allianz vytiahla kamión spod Sorošky na základe objednávky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a úhradu nákladov by si mala uplatniť u nej. "ASP nevstupuje do vzťahov dvoch komerčných subjektov," uvádza sa v stanovisku.

Konateľ Jefty Marián Ürge naopak tvrdí, že kamión vytiahli na výzvu vodárenskej spoločnosti a Slovenskej inšpekcie životného prostredia až po tom, ako predpokladané náklady odsúhlasila Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP), ktorá prípad administrovala vo vzťahu k bieloruskej strane. Referent SKP Peter Balšan však pre TASR uviedol, že oni po administrácii prípadu len delegovali likvidáciu škody na Allianz. Takže ten potom rozhodoval o výške odškodnenia a vyplácal ho.

Spor o úhrade nákladov na vytiahnutie kamióna sa na verejnosť dostal po tom, ako Jefta oznámila úmysel demonštratívne "vrátiť" v sobotu 10. apríla vrak havarovaného bieloruského kamióna pod cestný horský priechod Soroška. V prípade že tak urobia, hrozí im pokuta do 500 tisíc Sk a trestnoprávne postihy.

(07.04.2004 TASR)

Dátum vydania: 07.04.2004

Zdroj: TASR