Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne k 31. 12. 2003 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výsledky Allianz - Slovenskej poisťovne k 31. 12. 2003

Za rok 2003 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa predpísané poistné v hrubej výške 18 814,5 mil. Sk. Voči porovnateľnému obdobiu v roku 2002 (v roku 2002 Slovenská poisťovňa a Allianz poisťovňa) je to prírastok o 9 percent. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 72,3 percenta (13 597,7 mil. Sk) a životné poistenie 27,7 percenta (5 216,8 mil. Sk). V roku 2003 dosiahla Allianz – Slovenská poisťovňa hospodársky výsledok 860,4 mil. Sk.

Za rok 2003 Allianz - Slovenská poisťovňa uzatvorila 572 400 nových poistení osôb, s ročným poistným 1 252 mil. Sk. V poistení vozidiel ASP uzatvorila 237 600 kusov nových poistení s ročným poistným vo výške 2 305,6 mil. Sk, v privátnom majetku 94 900 nových poistení s ročným poistným 125,2 mil. Sk, v poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 22 600 kusov nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 1 387,5 mil. Sk.

ASP k 31. 12. 2003 spravovala 6 489,4 tis. ks poistných zmlúv. Za dvanásť mesiacov vybavila celkom 695,7 tis. poistných udalostí. Náklady na poistné udalosti predstavovali 12 478,8 mil. Sk.

V oblasti technických rezerv ASP naďalej uplatňovala konzervatívny prístup s dôslednou tvorbou rezerv na všetky isté ako aj očakávané budúce záväzky voči poistencom. Celková výška rezerv poisťovne k 31. 12. 2003 je 32 992,8 mil. Sk.

V štruktúre finančných umiestnení dominovali dlhopisy, ktoré z celkového objemu finančných umiestnení predstavovali 32,65-percentný podiel, a štátne pokladničné poukážky, ktoré dosiahli 24,94-percentný podiel. Tretí objemovo významný druh finančného umiestnenia predstavovali bankové úložky, ktorých podiel dosiahol 19,73 percent, nehnuteľnosti dosiahli podiel 11,03 percenta a hypotekárne záložné listy podiel 10,25 percent.

Zo širokého portfólia produktov, ktoré poskytovala v uplynulom polroku ASP svojim klientom, patrili medzi najatraktívnejšie kapitálové životné poistenie, v neživotnom poistení privátne poistenie stavieb a domácností a poistenie motorových vozidiel (havarijné i povinné zmluvné poistenie).

K 31. 12. 2003 pracovalo v ASP 2 893 zamestnancov.

Dátum vydania: 29.03.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook