Allianz - Slovenská poisťovňa v minulom roku s predpísaným poistným 18,8 mld. Sk | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa v minulom roku s predpísaným poistným 18,8 mld. Sk

V minulom roku dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) hrubé predpísané poistné 18,815 miliardy Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje 9 %-ný nárast. Zisk ASP dosiahol 860,4 milióna Sk. Ako TASR informovala hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová, podiel neživotného poistenia na celkovom hrubom predpísanom poistnom predstavoval približne 72,3 % a podiel životného poistenia 27,7 %. V sledovanom období uzatvorila ASP 572 400 nových poistení osôb, s ročným poistným na úrovni 1,252 miliardy Sk. V poistení vozidiel uzatvorila 237 600 nových poistení s ročným poistným 2,306 miliardy Sk a v privátnom majetku 94 900 nových poistení s ročným poistným 125,2 milióna Sk. V poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 22 600 nových poistných zmlúv s ročným poistným v objeme 1,388 miliardy Sk. ASP spravovala k ultimu minulého roka 6 489 poistných zmlúv a za dvanásť mesiacov vybavila takmer 696 000 poistných udalostí. Náklady na poistné udalosti predstavovali 12,479 miliardy Sk. Celková výška rezerv poisťovne dosiahla 32,993 miliardy Sk.

Dátum vydania: 25.03.2004

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk