Česká Allianz pojišťovna v roku 2003 so ziskom 237 miliónov Kč. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Česká Allianz pojišťovna v roku 2003 so ziskom 237 miliónov Kč.

Česká Allianz pojišťovna vykázala vlani čistý zisk 237 miliónov Kč (287 miliónov Sk) po predminuloročnej strate 377 miliónov Kč. Predpísané poistné tvorilo 8,75 miliardy Kč, čo je o 13,5 % viac ako v roku 2002. Allianz si tak upevnila 3. pozíciu na českom trhu. V neživotnom poistení zaznamenala nárast o 14 %, predpísané poistné dosiahlo 7,34 miliardy Kč. V životnom poistení sa predpísané poistné zvýšilo o 10,8 % na 1,4 miliardy Kč. Zatiaľ čo v EÚ predstavuje z celkového poistného asi 63 % životné a 37 % neživotné, v Česku je pomer opačný. "Zatiaľ si tu veľa ľudí viac váži majetok ako život," povedala členka predstavenstva poisťovne Zuzana Kepková. Informoval o tom český denník Právo.

Dátum vydania: 24.03.2004

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk