Počet obetí nehôd sa stále zvyšuje | Allianz - Slovenská poisťovňa

Počet obetí nehôd sa stále zvyšuje

 1. Každý rok pri dopravných nehodách zahynie 1,3 milióna ľudí a je predpoklad, že do konca roku 2030 budú tragédie pri nehodách piatou najčastejšou príčinou úmrtí
 2. Skupina Allianz sa stala prvým partnerom „Dekády zvyšovania bezpečnosti na cestách“
 3. Nadácia Allianz podporuje dopravnú výchovu na školách, výstavbu dopravných ihrísk či zavedenie meračov rýchlosti v obciach

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd pripadá každý rok na tretiu novembrovú nedeľu, v tomto roku teda na 20. novembra. Je to deň venovaný spomienkam na tých, ktorí buď zahynuli alebo boli zranení pri dopravnej nehode a ich blížnym, ktorí sa s touto stratou museli vysporiadať.

Súčasná správa Svetovej zdravotníckej organizácie hovorí, že až 1,3 milióna ľudí príde každoročne o život pri dopravných nehodách. Deti, chodci, cyklisti alebo seniori patria k najohrozenejším účastníkom cestnej premávky. Organizácia zdôrazňuje skutočnosť, že ak bude tento trend pokračovať, dopravné nehody sa do roku 2030 stanú piatou najčastejšou príčinou smrti. Aj preto tento rok Valné zhromaždenie OSN po prvýkrát vyhlásilo „Dekádu zvyšovania bezpečnosti na cestách“, ktorej je Allianz prvým partnerom.

Skupina Allianz celosvetovo podporuje zvyšovanie bezpečnosti na cestách

Allianz, ktorý je celosvetovo najväčším poisťovateľom áut s vyše 50 miliónmi poistených áut, podporuje zvyšovanie bezpečnosti na cestách vo vyše 25 krajinách. Tieto programy majú široký záber, od dopravnej výchovy detí až po expertízy a výskumy venované dopravným nehodám a ich dôsledkom.

„Zníženie počtu obetí dopravných nehôd môže byť dosiahnuté iba vyšším povedomím o rizikách cestnej premávky, dlhodobou zaangažovanosťou a inovatívnymi stratégiami,“ hovorí Christoph Lauterwasser, výkonný riaditeľ Allianz centra pre technológie (AZT). Už vyše 40 rokov je Allianz aktívne angažovaný pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách so svojím vlastným výskumným centrom pre automobilové expertízy. Centrum poskytuje úspešný manažment rizík, a tiež sa zaoberá výskumom nehôd a škôd, pričom prinieslo mnoho bezpečnostných inovácií, napr. povinné zavedenie bezpečnostných pásov v Nemecku.

Allianz – Slovenská poisťovňa sa do iniciatívy celej skupiny zapája tiež. Prostredníctvom Nadácie Allianz aktívne podporuje výstavbu a rekonštrukciu dopravných ihrísk a výučbu dopravnej výchovy v materských a základných školách. Taktiež pomáha obciam pri obstarávaní meračov rýchlosti, ktoré majú za úlohu vodičov upozorniť na primeranú rýchlosť pri prejazde obcou a chrániť tak zdravie a životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dátum vydania: 22.11.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook