Životné poistenie rastie aj v náročných časoch | Allianz - Slovenská poisťovňa

Životné poistenie rastie aj v náročných časoch

 1. Výška poistného v životnom poistení rastie napriek náročným finančným časom
 2. Allianz – SP umožňuje klientom mimoriadne vklady a výbery a tiež prázdniny od platenia poistného
 3. Taktiež predstavuje nové pripoistenia pre nepredvídateľné riziká

Napriek náročným finančným časom alebo možno práve vďaka nim, si mnohí Slováci stále viac uvedomujú dôležitosť životného poistenia. Správne vybrané a nastavené životné poistenie totiž zaručuje, že klient je chránený v prípade straty príjmu, či už v dôsledku úrazu alebo choroby. V prípade najhoršieho, teda smrti klienta, poistná suma vyplatená zo životného poistenia zabezpečí jeho najbližších. A v neposlednom rade, prostredníctvom životného poistenia si klient sporí na dôchodok. Práve preto je životné poistenie ideálnym prostriedkom ochrany a zabezpečenia v dlhodobom horizonte.

Skutočnosť, že si to uvedomujú aj mnohí klienti, dokazujú štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne. Za prvých deväť mesiacov 2011 narástlo technické poistné v životnom poistení v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2010 o 4 milióny eur na 186 miliónov eur. Nárast poistného v životnom poistení je badateľný aj na celom slovenskom poistnom trhu, za prvých deväť mesiacov 2011 dosiahlo výšku 849 miliónov eur (828 miliónov eur za rovnaké obdobie v roku 2010).

Ak sa pozrieme na jednotlivé typy životného poistenia, Allianz – SP registruje nárast technického poistného v kapitálovom životnom poistení o 2 milióny eur na 100 miliónov eur a v pripoisteniach k životnému poisteniu dokonca o 4 milióny eur na 30 miliónov eur. Momentálne je vyšší záujem klientov o kapitálové životné poistenie oproti investičnému, ktoré dosiahlo predpísané poistné vo výške 56 miliónov eur.

Flexibilné životné poistenie sa prispôsobí klientom

Klienti najmä v neistých časoch oceňujú flexibilitu životného poistenia. V Allianz –Slovenskej poisťovni preto od 1. novembra 2011 získajú možnosť prispôsobiť si životné poistenie z dôvodu zmien životných situácií.

Klienti s kapitálovým životným poistením od Allianz – SP tak získavajú možnosť vkladov poistného a výberu prostredníctvom odkupov. Klient sa tak pri garancii výnosov môže rozhodnúť platiť mimoriadne poistné, aby tak ešte zvýšil zhodnotenie svojich finančných prostriedkov. Naopak, v prípade, že klient nutne potrebuje finančné prostriedky, môže si časť prostriedkov vybrať prostredníctvom odkupov.

Okrem toho, s kapitálovým životným poistením od Allianz - SP má klient tiež možnosť využiť prázdniny od platenia poistného. V prípade zmenenej finančnej situácie mu tak Allianz – Slovenská poisťovňa vychádza v ústrety a umožní až 12 mesiacov neplatiť poistné.

Nové pripoistenia pre nepredvídateľné riziká

Okrem týchto variabilných funkcií Allianz – Slovenská poisťovňa prináša aj nové pripoistenia:

Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby – v prípade hospitalizácie pre chorobu má klient nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávený v nemocnici. Pripoistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod.

Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti – v prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov je klientovi vrátené už zaplatené poistné od prvého dňa jej trvania až za obdobie celých 12-tich mesiacov (na jednu poistnú udalosť).

Doktor+ - poskytnutie druhého lekárskeho názoru  (overenie diagnózy na základe predloženej lekárskej dokumentácie a návrh liečby) vrátane sprostredkovania kontaktu na najvhodnejšieho lekára a zdravotnícke zariadenie v zahraničí. Súčasťou pripoistenia je aj poskytovanie informačných služieb - telefonické konzultácie s lekármi týkajúce sa napr. užívania dostupných liečiv v SR, príznakov ochorenia, terapie a prevencie pred ochoreniami.

Dátum vydania: 14.11.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook