Počet škôd na cestách pred Dušičkami stále stúpa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Počet škôd na cestách pred Dušičkami stále stúpa

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala v minulom roku v piatok pred sviatočným víkendom až 439 poistných udalostí
 2. V posledných troch rokoch počet škôd pred Dušičkami neustále stúpa, menej nehodové sú posviatočné dni

Sviatok Všetkých svätých je pred dverami, pričom mnohí Slováci práve v piatok pred „dušičkovým“ víkendom vycestujú, aby si uctili pamiatku svojich zosnulých príbuzných. Tento jav sa samozrejme prejavuje aj na cestách a dopravnej situácii. Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala v minulom roku v piatok pred sviatočným víkendom až 439 poistných udalostí z povinného či havarijného poistenia, pričom škody dosiahli výšku 470 tisíc eur.

Ak tento počet škodových udalostí porovnáme s rovnakými dňami v predchádzajúcich troch rokoch, zo štatistík Allianz - SP je zrejmé, že počet týchto udalostí v piatok pred „dušičkovým“ víkendom neustále rastie. Táto skutočnosť môže byť zapríčinená práve väčším množstvom áut na cestách ako aj nervozitou vodičov, ktorí sa ponáhľajú domov či za rodinami a sú po pracovnom týždni unavení. Je preto dôležité zachovať za volantom pokoj a dodržovať dopravné predpisy, ako je napr. predpísaná rýchlosť.

Naopak, pri pohľade na štatistiky poistných udalostí Allianz – SP v posviatočných dňoch je badateľný pokles škodových udalostí. Minulý rok 2. novembra evidovala poisťovňa 373 poistných udalostí na motorových vozidlách v celkovej výške 408 050 eur. Podobný pokles počtu škodových udalostí na cestách deň po Dušičkách je možný pozorovať aj v predchádzajúcich rokoch. Môže to byť spôsobené aj tým, že vodiči po sviatku Všetkých svätých sú disciplinovanejší a pokojnejší, pričom si uvedomujú, že ponáhľať sa za volantom sa nie vždy vypláca.

Dátum vydania: 28.10.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook