Čoskoro nás bude už 7 miliárd | Allianz - Slovenská poisťovňa

Štúdia Allianz: Kde sa narodí a aký bude mať život 7-miliardtý človek?

 1. 7-miliardtý človek sa narodí v pondelok 31. októbra 2011
 2. Šanca, že sa narodí na Slovensku je mizivá, pravdepodobne sa narodí v Indii
 3. Ak by sa narodil v Japonsku, má reálnu šancu osláviť 90. narodeniny, v Nigérii by sa nemusel dožiť ani 60-tky

Už iba dni nás delia od momentu, keď na našej planéte bude žiť sedem miliárd ľudí. Iba pred 12 rokmi ľudstvo prekonalo hranicu 6 miliárd a podľa predpovede OSN by sa mal 7-miliardtý človek narodiť už 31. októbra 2011. Prekročenie tejto ďalšej populačnej hranice bude pre ľudstvo bezpochyby míľnikom svetových dejín, ale aj veľkou výzvou pre našu planétu. Kde sa teda narodí 7-miliardtý človek a aký život ho očakáva?

Odpovede na tieto otázky hľadá štúdia skupiny Allianz, ktorá starostlivo sleduje vývoj svetovej populácie, keďže pôsobí vo viac ako 70 krajinách sveta. „Ako medzinárodný poskytovateľ finančných služieb sledujeme veľmi presne demografickú krivku, lebo má veľký vplyv na budúci vývoj hospodárstva a finančných trhov,“ hovorí Michaela Grimm, ekonómka skupiny Allianz.

Kde sa narodí 7 miliardtý človek?

Každú minútu sa na svete narodí zhruba 258 detí. Šanca, že sa 7-miliardtý človek narodí na Slovensku je však pre nízku mieru pôrodnosti veľmi malá, menej ako 0,1 percenta. Najvyššiu mieru pôrodnosti v súčasnosti dosahujú krajiny v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Demografickí odborníci preto počítajú s tým, že sa „prelomové dieťa“ narodí v niektorej z týchto krajín, pričom najvyššie šance má India. „Vychádzame z toho, že tento rok sa najviac detí narodí v Indii a že práve táto krajina v priebehu nasledujúcich desiatich rokov predstihne Čínu a stane sa najľudnatejšou krajinou sveta,“ tvrdí Grimm.

Aký bude mať život?

To aký bude mať život človek s poradovým číslom 7 miliárd závisí do veľkej miery aj od toho v akej krajine sa narodí. Úroveň zdravotníctva, prístup k čistej vode či predpokladaná dĺžka života sa totiž v jednotlivých krajinách ešte stále veľmi líši a ak by sa narodil napr. v Japonsku, mal by veľkú šancu osláviť aj 90. narodeniny, keďže predpokladaná dĺžka života v tejto krajine bude v roku 2050 približne 87 rokov. Naopak, ak by sa narodil v Nigérii, kde je dnes predpokladaná dĺžka života 52 rokov, nemusel by osláviť ani svoju 60-tku.

Ak si predsa len predstavíme, že by sa 7-miliardtý človek narodil na Slovensku, z globálneho pohľadu by neskončil najhoršie. Dnes je predpokladaná dĺžka života na Slovensku približne 75 rokov, pričom tendenciou je stále zvyšovanie tohto čísla. Ak však k tomuto faktu prirátame nízku mieru pôrodnosti, dôsledkom týchto demografických zmien je, že počet dôchodcov stále narastá. Podiel obyvateľov starších ako 60 rokov v slovenskej populácii, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 19 percent, by sa mal zvýšiť na približne 38 percent v polovici storočia. Vyvstáva tak otázka, kto bude pracovať na dôchodok 7-miliardtého človeka?

Kedy nás bude 10 miliárd?

To, že nás bude na Zemi 7 miliárd, je určite významnou udalosťou. Pri pohľade na celkový vývoj ľudstva však vidíme, že ku vzostupu pôrodnosti dochádza iba krátkodobo. Preto ani demografickí špecialisti ešte nedokážu povedať, kedy nás na našej planéte bude 10 miliárd. Podľa najnovších výpočtov OSN to prichádza do úvahy asi v roku 2100. V jednom sa však experti zhodujú už dnes – svetová populácia aj naďalej bude rásť.

Dátum vydania: 19.10.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook