K starším vodičom buďte ohľaduplný | Allianz - Slovenská poisťovňa

K starším vodičom buďte ohľaduplný

 1. Seniori sa stali v minulom roku v 5247 prípadoch vinníkmi nehody a v 3060 prípadoch boli v role poškodeného 
 2. V porovnaní s Českou republikou sú slovenskí seniori častejšie vinníkmi nehôd
 3. Vo vyspelých európskych krajinách tvoria seniori až 25 percent obetí dopravných nehôd

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším vypracovala Allianz – Slovenská poisťovňa štatistiku dopravných nehôd seniorov, z ktorej vyplýva, že seniori boli v minulom roku v 3060 prípadoch v roli poškodeného a až v 5247 prípadoch vinníkmi nehody. Pritom všetky vekové kategórie sa zapísali do štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne vyše 40 tisíc škodami z autopoistenia.

„Často paradoxne starší vodiči za volantom doplácajú na to, že šoférujú veľmi opatrne. Ťažšie sa vyrovnávajú so stále sa zrýchľujúcou dopravou, agresívnou jazdou mladších vodičov a vďaka horšej momentálnej reakcii sa stávajú účastníkom dopravnej nehody, ktorej nemali šancu účinne zabrániť,“ uvádza na adresu väčšiny prípadov nehôd seniorov Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení.

Opačný trend v Českej republike

V porovnaní s dopravnou nehodovosťou seniorov v Českej republike vychádzajú slovenskí seniori o niečo horšie. Podľa štatistík Allianz pojišťovny českí seniori boli v 1539 prípadoch poškodenými a iba v 794 prípadoch vinníkmi dopravnej nehody. Štatistika pritom vychádza z 35 tisíc škôd v autopoistení.

Zo štúdie skupiny Allianz vyplýva, že takisto v ostatných vyspelých európskych krajinách predstavujú seniori 25 percent všetkých obetí dopravných nehôd. „Bezpečnosť by nemala byť otázkou pohlavia či veku,“ vysvetľuje Christoph Lauterwasser, výkonný riaditeľ Allianz Centra pre technológie (AZT). „To je dôvod, prečo sa budeme aj naďalej vo svojej výskumnej práci obzvlášť zameriavať na rizikovú situáciu senioriek a seniorov.“

Zmeny v demografii ovplyvnia aj nehodovosť

Vo všeobecnosti sú seniorky vystavené menšiemu riziku ako muži, medzi poškodenými bolo v Allianz – SP iba 737 žien (346 v Českej republike) a medzi vinníkmi nehôd 881 žien (177 v Českej republike). A to aj napriek tomu, že dnes stále viac starších žien šoféruje a ich počet je tiež celkovo vyšší ako mužov v rovnakom veku.

Pritom počet seniorov v dôsledku demografických zmien stále narastá. Podiel obyvateľov starších ako 60 rokov v slovenskej populácii, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 19 percent, by sa mal zvýšiť na približne 38 percent v polovici storočia. Seniori sa tak čoraz viac zapájajú do verejného života, vlastnia vodičské preukazy, ktoré aktívne využívajú a sú tiež častejšie ohrození nielen ako motoristi, ale aj ako chodci či cyklisti.

Dátum vydania: 12.10.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook