Škody spôsobené zrážkou so zvieraťom sú na jeseň vyššie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Škody spôsobené zrážkou so zvieraťom sú na jeseň vyššie

V jesennom období sa v blízkosti cestných komunikácií vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri, a to najmä v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vodičov znížená.
 1. Na jeseň v roku 2010 dosiahli škody spôsobené zrážkou so zvieraťom takmer milión eur 
 2. Počet škôd spôsobených zverou za posledné roky rastie
 3. Na škody sa v špecifických prípadoch vzťahuje aj povinné zmluvné poistenie

V jesennom období sa v blízkosti cestných komunikácií vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri, a to najmä v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vodičov znížená. Allianz – Slovenská poisťovňa zaznamenáva počas jesene zvýšený počet škôd na motorových vozidlách spôsobených zrážkou so zvieraťom, v minulom roku dosiahli takéto škody 903 666 eur (september až november).

Potvrdzujú to aj niekoľkoročné štatistiky Allianz – SP, ktorá za posledné tri roky v jesenných mesiacoch zaznamenala nárast počtu hlásení škôd na vozidlách spôsobených kolíziou so zvieraťom. V havarijnom poistení to za minulú jeseň predstavovalo približne 4,1 percenta zo všetkých hlásených škôd.

Uplatňovanie škody

Ak má klient uzatvorené havarijné poistenie, je postup pri hlásení škody rovnaký, ako pri akejkoľvek inej poistnej udalosti. Klient nahlási škodu poisťovni, ktorá preskúma okolnosti vzniku škody a jej rozsah a po potvrdení oprávneného nároku klientovi vyplatí náhradu škody v zmysle dojednaných poistných podmienok.

Náhradu škody v poisťovni si môže motorista uplatniť aj z poistenia skiel a vybraných rizík. Už v základnom poistení je kryté aj riziko stretu alebo zrážky so zvieraťom. Toto poistenie uprednostňujú skúsení vodiči, ktorí sa neobávajú havárie, ale chcú svoje vozidlo výhodne poistiť proti ďalším rizikám.

Na kolízie vozidla a zvieraťa sa v špecifických situáciách vzťahuje aj povinné zmluvné poistenie, a to v prípade, ak sa preukáže zodpovednosť vodiča za spôsobenú škodu, najčastejšie majiteľovi hospodárskeho zvieraťa. Vtedy je škoda uhradená z povinného poistenia motoristu. Takéto situácie predstavujú v rámci povinného zmluvného poistenia len 0,1 percenta z celkového počtu hlásených škôd.

Podrobné informácie k poisteniu motorových vozidiel je možné získať na bezplatnej infolinke Allianz – SP 0800 122 222 alebo tu na internetovej stránke.

 

Dátum vydania: 04.10.2011

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook