Až 16 percent detských úrazov sa stane v škole | Allianz - Slovenská poisťovňa

Až 16 percent detských úrazov sa stane v škole

Nový školský rok sa začal len prednedávnom, no poisťovne už evidujú prvé prípady krádeží majetku žiakov v školách.
 1. Až 16 percent detských úrazov sa stane v škole 
 2. Počet nahlásených krádeží v posledných troch školských rokoch klesol
 3. Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu

Nový školský rok sa začal len prednedávnom, no poisťovne už evidujú prvé prípady krádeží majetku žiakov v školách. Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne však v posledných troch školských rokoch počet nahlásených prípadov krádeží v školách postupne klesá. Kým v školskom roku 2008/09 zaznamenala poisťovňa 3 060 nahlásených prípadov krádeží v škole, ďalší rok ich bolo 2 538 a predchádzajúcom školskom roku už iba 2 221. Najviac prípadov eviduje Allianz – SP práve v jesenných mesiacoch október a november.

Ukradnuté veci zaplatí poisťovňa

Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov od Allianz – Slovenskej poisťovne je určené pre žiakov, študentov alebo aj zamestnancov poisteného subjektu. Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú krádežou, poškodením alebo zničením poistených vecí a je možné uzavrieť ho pre každý typ škôl vrátane detských jaslí a materských škôl. Miestom poistenia v prípade krádeže vecí žiakov je budova školy alebo všetky miestnosti alebo priestranstvá, ktoré škola použije na organizovaný pobyt alebo akciu žiakov na území SR.

Poistenie vecí žiakov sa vzťahuje na:

 • šatstvo, obuv, dáždniky, tašky (aktovky), ruksaky,
 • peračníky, rysovacie alebo písacie potreby, pastelky, vodové alebo temperové farby, štetce,
 • kalkulačky, učebnice,
 • športové potreby, hudobné nástroje,
 • zdravotné pomôcky (dioptrické okuliare, načúvacie strojčeky pre sluchovo postihnutých, glukomer, tlakomer, inzulínové pero),
 • detský kočík alebo sánky umiestnené v materských školách (detských jasliach) v priestoroch na to vyhradených.

Úrazy sa stávajú aj v školách

Okrem prípadov krádeží sa často v školách prihodia aj nepríjemné úrazy. Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne až 16 percent zo všetkých detských úrazov sa stane práve v škole. Skupinové poistenie úrazu od Allianz - SP preto chráni žiakov pri predškolskej, školskej, mimoškolskej vzdelávacej a výchovnej činnosti na území SR, a to či už v školách, predškolských alebo školských zariadeniach. Poistenie platí aj pre prípad úrazu, ktorý vznikne počas aktivít organizovaných školou vrátane výletov, škôl v prírode, športových výcvikov, súťaží, exkurzií alebo počas praktického vyučovania mimo vyučovacieho času a pod.

Poistenie úrazu sa vzťahuje na:

 • smrť následkom úrazu,
 • trvalé následky úrazu,
 • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
 • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.

Viac informácií je možné získať na infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách Allianz – SP a u obchodných zástupcov.

Dátum vydania: 26.09.2011

Súvisiace odkazy

Všetky informácie o produkte

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook